Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S

  • Hiển thị giá trị hiệu dụng dòng điện / True RMS measurement
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức thấp / Low set
  • Dòng điện tác động mức thấp : 2% – 50% (0.1 – 2.5A)
  • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 – 1.0 x IDMT time (giây)
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức cao / High set
  • Dòng điện tác động mức cao : 20% – 990% (1 – 49.5A) / off
  • Thời gian tác động mức cao : 0.03 – 10 x IDMT (giây)
Call Now Button
Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Na - 0946 059 841
Mr. Hoàng - 0919 758 191
Mr. Huy - 0938 298 287
Holine - 0919 758 191
Điện thoại - 028 6272 4787