LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Tủ bù phản kháng dung lượng dưới 350 Kvar được lắp đặt và giao hàng trong ngày. Bảo hành 18 tháng.

dự án

Video lắp đặt và vận chuyển

Tủ bù phản kháng sau khi được lắp đặt hoàn thiện sẽ được vận chuyển đến các chành xe,
giao hàng đi toàn quốc

 

Tủ bù phản kháng 300 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 650 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 900 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 1200 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 225 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 400 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Lô tủ bù phản kháng 100 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 800 Kvar

Dự án xí nghiệp chế biến

 

Tủ bù phản kháng 1000 Kvar hợp bộ

Dự án xí nghiệp chế biến